14
دسامبر

آموزش ملحفه کردن پتوهای سربازی و نمدی

در گذشته مادران و مادر بزرگ ها پتوهای کهنه و رنگ و رو رفته و البته سالم را با پارچه های ملافه ای کاور می کردند تا هم نو و زیبا و تمیز جلوه کند و هم گرم تر باشد .

وسایل مورد نیاز :

  • پتو
  • پارچه
  • نخ و سوزن بزرگ

از پارچه ای که برای وسط کار در نظر گرفته ایم یک مربع برش می زنیم .

مربع باید ده سانت از هر طرف پتو کوچکتر باشد.

سپس با سوزن ته گرد آن را وسط پتو ثابت می کنیم .

پارچه را با دوخت درشت به پتو دوخت می کنیم و بعد سوزن های ته گرد را جدا می کنیم .

پارچه ای که برای ملافه رویی در نظر گرفته ایم باید از هر طرف پتو 20 سانتیمتر بزرگتر از متراز پتو باشد .

پتو را درست در وسط پارچه می گذاریم و مثل جلد کردن کتاب با کاغذ کادو گوشه های کار را خیلی مرتب تا می زنیم و دوخت می زنیم .

کوک هایی که می زنیم خیلی ریزتر و مرتب تر از دوخت زیری است و با نخ همرنگ ملافه که دیده نشود .

در واقع با این دوخت ما پارچه رویی را به زیری و پتو وصل می کنیم .

دور تا دور کار را دوخت می زنیم .

پتوی ما مرتب و نو می شود و در صورت کثیف شدن می توانیم ملافه را جدا کنیم و بشوییم و دوباره دوخت کنیم .