پتوی طاهربافت
16
مه

طرح توجیهی تولید پتو

طرح توجیهی تولید پتو

پتو مینک طاهربافت
پتو مینک طاهربافت

در طرح توجیهی تولید پتو سعی شده است تا با معرفی این صنعت اطلاعات بیشتری در زمینه این طرح، میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تسهیلات اعطایی و نرخ های بازده سرمایه گذاری آن ارائه شده و آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب بررسی نماییم، امیدوارم این اطلاعات مفید فایده باشد و تا پایان مطلب همراه ایران صنعت باشید.

در گذشته پتو از الیاف طبیعی تهیه می شد که الیاف آن شامل پشم، پنبه یا به صورت مخلوط این دو لیف با درصدهای متفاوت بود. البته در میان الیاف طبیعی پنبه، دارای ظاهر یکنواخت و زیباتری نسبت به پشم می باشد. ولی متاسفانه چون قادر نیست تا عایقبندی حرارتی مناسب در پتو داشته باشد، در تولید پتوهای به ندرت به صورت خالص و اکثرًا به صورت مخلوط استفاده میشود.

با رشد جمعیت نیاز روز افزون بشر به مواد اولیه مورد استفاده در صنایع مختلف روز به روز زیادتر می شود در این میان نیاز به الیاف مصنوعی نیز در میان جوامع بشری رشد روزافزونی را نشان می دهد. لذا بتدریج الیاف مصنوعی یا به صورت مخلوط با الیاف پشم در صنعت پتو جایگزین الیاف طبیعی گردید.

طبقه بندی محصول بر اساس روش تولید

برای تولید پتو روشهای متفاوتی وجود دارند که بسته به نوع و کاربرد پتو ویژگیهای خاصی را به محصول خواهد بخشید. به طور کلی از سه سیستم بافندگی ذیل برای بافت پتو می توان استفاده نمود :

– سیستم بافندگی تار و پودی (پتوی مینک)

– سیستم بافندگی حلقوی پودی

– سیتسم بافندگی حلقوی تاری (پتوی سیلک یا راشل)

طبقه بندی محصول از نظر کاربرد

بسته به نوع مصرف، پتو می تواند در سایزهای مختلف تولید گردد:

– پتوی دو نفره

– پتوی یک نفره

– پتوی نوجوان

– پتوی نوزاد

توضیح موارد مصرف و کاربرد

در صنعت پتو، معمولا از سه سیستم بافندگی تار و پودی، سیستم بافندگی حلقوی تاری و سیستم بافندگی حلقوی پودی استفاده میگردد. دو سیستم بافندگی تار و پودی و سیستم بافندگی حلقوی تاری در صنعت تولید پتو متداول می باشند و پتوی تولید شده به ترتیب پتوی مینک و پتوی راشل (سیلک) نامیده می شوند. پتوی مینک را می توان از لحاظ نوع طراحی به پتوی بدون طرح، پتو با طرح ساده و پتو با طرح بزرگ دسته بندی نمود که با توجه به سیستم طراحی ماشین بافندگی تار و پودی، تولید می گردند. در مورد پتوی راشل به دلیل چاپ بر روی پتو و همچنین امکان طراحی توسط برش، میتوان طرحهای متنوع ایجاد نمود. امروزه پتو بسته به نوع مصرف می تواند به صورت پتوی یک نفره، دو نفره، نوجوان و کودک تولید گردد. محصول تولیدی در این واحد انواع پتوهای راشل (سیلک) در طرحها و سایزهای مختلف می باشد که به عنوان روانداز خصوصا در فصل سرما و مناطق سردسیر مورد استفاده قرار می گیرد.