12
آگوست

دستگاههای بافندگی

دستگاههای بافندگی از شرکت pignone smit ایتالیا میباشد.این دستگاهها در سال 1383 از تبریز خریداری و راه اندازی گردید.کارخانه تولید پتو نمدی و مینک طاهر بافت با پتانسل تولید...

Read More