دستگاه تیغ مینک پتو
11
آگوست

دستگاههای تکمیل پتو

شرکت پتوی طاهر بافت اقدام به خریداری و نصب دستگاه خارزنی پتو از شرکت کومت ایتالیا با توان راندمانی بالا در سال 1393 را انجام داد .و دستگاه تیغ...

Read More